Krönikor på Svenska

Av Hans Erling Jensen

Terroristen mitt ibland oss


När till exempel Sydsvenskan-journalisten Olle Lönnaeus nyligen sammanfattade terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm med de eftergivande orden. ”Vi måste lära att leva med terrorn, som en del av vardagen”, då ger han i själva verket efter för terrorn och viker ner sin egen rätt att ta kampen mot det eller de som orsakar den. Islamisk jihad har alltid kalkylerat med att människor i ockuperade områden så småningom ger upp och accepterar terrorism som en del av livet på linje med naturkatastrofer, som jordbävningar och översvämningar. Läs hela krönikan här!

Islamofobi är ute efter Drottninggatan. What’s next?


Jag är helt övertygad om, att efter islamofobi, som ju helt klart har visat sig vara en förlegad term i Sverige efter jihadattacken på Drottninggatan 7 april, kommer antisemitism! Ja, det har redan börjat. Tidigare bundsförvanter i counterjihad-rörelsen (av antagonisterna kallade: islamofober) har nu blivit svurna fiender i kampen om att vara mest anti-antisemitisk! Läs mer här!

Back to Top